K.V.K.K

NETWORK SİSTEMLERİ

Network Nedir?
Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir. Network yapısını temel olarak;
– Network altyapısı
– Aktif cihazlar

Network Altyapısı Nedir?
Network altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlayan,
– Kablolar
– Kabinler
– Paneller
– Prizler
– Kablo kanalları
gibi pasif bileşenleri içerir.

Aktif Cihazlar Nelerdir?
Aktif Cihazlar, network altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan elektronik cihazlardır.
Bu cihazlar,
– Bilgisayarlar (sunucu, istemci vs.) ve bunlar üzerinde çalışan yazılımlar (e-posta sunucusu, web sunucu, dns sunucu vs.)
– Hub / Switch / router / firewall gibi ağ trafiğini yöneten cihazlar
– print server gibi ağ üzerinde bir donanımı ya da hizmeti kullanıcılara ulaştıran cihazlar
– Kablosuz ağ cihazları
gibi cihazlardır. Network üzerinde iletişim, yetkilendirme, paylaşım, güvenlik bu cihazlar ve üzerlerinde çalışan yazılımlar ile sağlanır.

Switch
Switch’ler daha kompleks ve daha verimli hublardir. Portlari arasında direk kanal oluşturma yeteneği vardır. Ağ performansını arttırır.

Router
Bir ağ aktif donanımı olarak da router yönlendirme işlemi yapar. Ağdaki bilgisayarların yönlerini bulmalarına kılavuzluk eder.

Firewall
Firewall tek bilgisayarınıza veya yerel ağınıza internet ten veya diğer ağlardan erişimi i kısıtlayıp bilgisayarınızın veya yerel ağınızın internet ten veya diğer ağlardan gelecek saldırılara karşı koruyan bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen genel addır.

Kurulum Hizmetleri
– Network yapısının projelendirilmesi
– Network cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı
– Network cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması
– Network ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, dns, web server hizmetlerin kurulması)
– Network ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb.