K.V.K.K

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Günümüzde, yangına erken müdahale ve büyümeyi engelleme açısından yangın algılama ve ihbar sistemleri büyük ölçüde önem arz etmekte. Yaptığımız işin, can ve mal güvenliğini sağlamak için olduğunun bilincindeyiz bu sebeple kullandığımız ürünlerin kalitesine önem veriyoruz.

Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir. Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır.

Yangın algılama sistemleri, Analog adresli ve akıllı adresli olmak üzere iki çeşittir. Analog adresli sistemlerde dedektörler topladıkları tüm veriyi panele gönderirler ve duruma panel karar verir ayrıca bu sistemler ya dedektörün üzerinde bulunan bir dipswitch yardımıyla yada adresleme cihazı ile adreslenir. Akıllı (intelligent) adresli yangın sistemlerinde dedektörler üzerinde bulunan microchip sayesinde duruma kendi karar verir. Dedektör adresleri içinde bulunan entegre içine gömülerek dedektör üzerine barkod olarak yazılmaktadır. Bu sayede elle adreslemek zorunda kalmazsınız.

Yangın algılama sistemlerinin içerisinde çeşitli yardımcı sistemleri de mevcuttur. Soğuk hava depoları, sistem odaları, fabrikalar, kütüphane ve müzeler gibi hızlı algılama ve müdahalenin azami önem taşıdığı, sistem bakımının zor yapıldığı alanlarda ve toz-kir gibi zorlu çevre şartlarında tercih edilen aktif hava örneklemeli duman algılama sistemleri yüksek hassasiyet kabiliyeti sayesinde maksimum koruma sağlar. Noktasal tipteki yangın algılama dedektörlerinde dumanın belli bir yoğunluğa ulaşması beklenirken yaşanan zaman kaybı yüksek duyarlılıktaki hava emmeli sistemlerde yaşanmaz. Aktif hava örneklemeli duman algılama sistemleri noktasal detektörlere oranla çok daha hızlıdır ve bakımının çok daha kolay ve ekonomiktir. Bunların yanı sıra, hızlı bir şekilde parlayarak dumansız alev alan yanıcı sıvı ve gaz yangınlarını algılayarak müdahale etmeyi sağlayan alev algılama sistemleri yüksek riske sahip petrokimya tesisleri ve fabrikalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.